กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9

อีเมล พิมพ์ PDF

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9 : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดำเนินการจัดการประชุมร่วมกับโครงการ อพ.สธ. ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rspg.or.th และ www.rspg9.chula.ac.th