กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home สายตรง ผู้ดูแล/บริหารจัดการระบบ

ข้อมูลผู้ดูแล/บริหารจัดการระบบ

อีเมล พิมพ์ PDF

ชื่อ-สกุล: นายกฤษฎา คงช่วย

Name-Surname: Mr.Kitsada Khongchuay

ตำแหน่ง: ผู้ดูแล/บริหารจัดการ/พัฒนาเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต

การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)

เชื้อชาติ: ไทย สัญชาติ: ไทย ศาสนา: พุทธ

โทรศัพท์: 089-2902383 อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ที่อยู่: เลขที่ 21 หมุ่ที่ 6 บ.ศรีเจริญ ต.อ้อมกอ
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

 แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2018 เวลา 19:19 น. )