กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คู่มือการจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ สำนักงาน กศน.

คู่มือการจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ สำนักงาน กศน.

อีเมล พิมพ์ PDF

คู่มือการจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ สำนักงาน กศน. (หน้าที่ ขอบเขตงานจ้าง และอัตราค่าจ้าง)

ดาวน์โหลด คู่มือการจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ (สำนักงาน กศน.)


แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2017 เวลา 19:26 น. )