กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กำหนดการทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560 นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำหนดการทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560 นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อีเมล พิมพ์ PDF

กำหนดการทดสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักรา 2551 ทำการทดสอบระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560 ให้ทำการสอบตามสนามสอบดังต่อไปนี้

  • นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านแดง สอบวัดผล ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
  • นักศึกษา กศน.ตำบลนาทราย ทำการทดสอบวัดผลฯ ณ สนามสอบโรงเรียนนาทรายวิทยาคม
  • นักศึกษา กศน.ตำบลดอนกลอย ทำการทดสอบวัดผลฯ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านดอนกลอย

**สนามสอบทุกแห่งแจ้งนักศึกษาเข้าห้องสอบก่อนเวลาทดสอบ 15 นาที ขอให้กรรมการคุมสอบทุกสนามสอบปฏิบัติตามระเบียบการทดสอบฯ อย่างเคร่งครัด


แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2017 เวลา 18:54 น. )