กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2560

ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2560

อีเมล พิมพ์ PDF

ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2560

 


คู่มือการใช้งานโปรแกรมการบันทึกข้อมูล

เลือก Link เพื่อการกรอกข้อมูล (ระดับตำบล, ระดับอำเภอ, ระดับจังหวัด)


แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 05 กรกฏาคม 2017 เวลา 22:12 น. )