หน้าหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว ขอเชิญร่วมงานมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาคและกรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาคและกรุงเทพฯ

E-mail Print PDF


กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดงานมหกรรมอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเยาวชน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

ในการจัดงานครั้งนี้ขอเชิญครู อาจารย์และนักเรียน ร่วมงานผ่านการแข่งขันดังนี้

๑. การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ)
๒. การแข่งขันเวทีสร้างสรรค์สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN SMART TEENS)

(ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศสมาชิกอาเซียน)

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.247friend.net/2012/asean2012/teen.html

 

กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี ๒
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

ผู้บริหารจัดการระบบ

แบบสำรวจความคิดเห็น

การศึกษามุ่งสู่ประชาคมอาเซียน?