หน้าหลัก ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

บรูไนดารุสซาลาม Brunei Darussalam

E-mail Print PDF

บรูไนดารุสซาลาม Brunei Darussalam

 

 

Head of State : His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu''izzaddin Waddaulah 
Capital : Bandar Seri Begawan
Language(s) : Malay, English
Currency : B$ (Brunei Dollar)
Ministry of Foreign Affairs & Trade of Brunei Darussalam Website: http://www.mfa.gov.bn/

 

บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 

       
ประเทศบรูไน มีชื่อเป็นทางการว่า "เนการาบรูไนดารุสซาลาม" มีเมือง "บันดาร์เสรีเบกาวัน" เป็น เมืองหลวง ถือเป็นประเทศที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก เพราะมีพื้นที่ประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร ปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีประชากร 381,371 คน (ข้อมูลปี พ.ศ.2550) โดยประชากรเกือบ 70% นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาราชการ

  

 อ่านข้อมูลของประเทศบรูไน ได้ที่นี่


Last Updated on Wednesday, 26 December 2012 14:26  

ผู้บริหารจัดการระบบ

แบบสำรวจความคิดเห็น

การศึกษามุ่งสู่ประชาคมอาเซียน?