หน้าหลัก ผู้บริหารจัดการระบบ
ผู้บริหารจัดการระบบ/ผู้ดูแลระบบ

ผู้บริหารจัดการระบบ

E-mail Print PDF

ชื่อ-สกุล : นายกฤษฎา  คงช่วย (ป๋องแป๋ง)
ตำแหน่ง :
ครู ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การศึกษา : ปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน้าที่รับผิดชอบ :
- สอนนักศึกษา ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ผู้ดูแลระบบ/บริหารจัดการเว็บไซต์ กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
สังกัด :
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์
โทรศัพท์ :
08-9290-2383
โทรสาร : 042-258-241
อีเมล :
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
เว็บไซต์ : www.kitsada.dongyenpit.ac.th


Last Updated on Saturday, 29 August 2015 19:28  

ผู้บริหารจัดการระบบ

แบบสำรวจความคิดเห็น

การศึกษามุ่งสู่ประชาคมอาเซียน?