หน้าหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว เปิดตัวแล้ว! สถานีโทรทัศน์ –วิทยุ ภาษามลายู รับประชาคมอาเซียน

เปิดตัวแล้ว! สถานีโทรทัศน์ –วิทยุ ภาษามลายู รับประชาคมอาเซียน

E-mail Print PDF

เปิดตัวสถานีโทรทัศน์-วิทยุ ภาษามลายู ตลอด 24 ชั่วโมง ทางคลื่น FM 88.75 MHz อย่างเป็นทางการ โดยมีจุดมุ่งหมายรับมือการเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

          เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา มีงานเปิดตัววิทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียงภาษามลายู ทางคลื่นความถี่ FM 88.75 MHz ตลอด 24 ชั่วโมง มีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคมเป็นผู้ก่อตั้ง โดยนายอาซิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว
          สำหรับจุดประสงค์ของการเปิดสถานีโทรทัศน์และวิทยุภาษามลายู เพราะต้องการให้ประชาชนมีส่วนในการกำหนดรูปแบบเนื้อหา การบริหารทางรายการ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชน นำสันติสุขกลับคืนมายังภาคใต้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษามลายูอีกด้วย เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการศึกษา ศาสนา สังคมและเศรษฐกิจต่อไป รับมือกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2558
          นอกจากนี้ ยังมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ก้าวสู่สันติภาพชายแดนใต้ มีนายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และหัวข้อ ภาษามลายูสู่ประชาคมอาเซียน มีนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ร่วมเสวนาด้วย

 

ข้อมูล: น.ส.พ.เดลินิวส์


Last Updated on Friday, 08 February 2013 13:55  

ผู้บริหารจัดการระบบ

แบบสำรวจความคิดเห็น

การศึกษามุ่งสู่ประชาคมอาเซียน?