.:: อาเซียน (ASEAN) กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ::.

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาคและกรุงเทพฯ

E-mail Print PDF


กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดงานมหกรรมอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเยาวชน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

ในการจัดงานครั้งนี้ขอเชิญครู อาจารย์และนักเรียน ร่วมงานผ่านการแข่งขันดังนี้

๑. การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ)
๒. การแข่งขันเวทีสร้างสรรค์สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN SMART TEENS)

(ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศสมาชิกอาเซียน)

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.247friend.net/2012/asean2012/teen.html

 

กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี ๒
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๗

E-mail Print PDF

การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๗

อินโดนีเซีย - เมื่อวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากประเทศไทย ร่วมประชุมการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๗ (7th ASEAN EDUCATION MINISTERS MEETING - 7th ASED) การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม (อาเซียน ๑๐ ประเทศ และจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น) ครั้งที่ ๑ (1st ASEAN PLUS THREE EDUCATION MINISTERS MEETING - 1st APT EMM) และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกด้านการศึกษา (อาเซียน ๑๐ ประเทศ และ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย รัสเซียและสหรัฐอเมริกา) ครั้งที่ ๑ (1st EAST ASIA SUMMIT EDUCATION MINISTERS MEETING - 1st EAS EMM) ณ โรงแรม Sheraton Mustika Yogyakarta เมืองยอร์กยาการ์ตา

 


การประชุมได้มีการหารือถึงความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ และประเทศคู่พัฒนา ๘ ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย และรัสเซีย โดยเน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาฝีมือแรงงานใน ระดับอาชีวศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว รมว.ศธ.ของไทย ได้เสนอการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ ASEAN Curriculum Sourcebook เพื่อจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรในทุกรายวิชา และจัดการประชุมระดับภูมิภาคในหัวข้อความสำคัญในการนำ ASCC Scorecard มาใช้สำหรับเป็นเครื่องมือในการชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายทางการศึกษาในภูมิภาค ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ปรากฏใน ASEAN Blueprint โดยได้เชิญผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน และผู้แทน East West Centre เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

นอกจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง ๒ แล้ว ประเทศไทยได้ขอเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการข้างต้นในช่วงปลายปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ความเป็นอาเซียน และความเป็นผู้นำแก่เยาวชนในภูมิภาคอาเซียนด้วย นอกจากนั้น รมว.ศธ.ของไทย ยังได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอินโดนีเซีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมียนม่าร์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลาว ในประเด็นความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านการศึกษาระหว่างกันอีกด้วยข้อมูล : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.


 


Page 10 of 20

ผู้บริหารจัดการระบบ

แบบสำรวจความคิดเห็น

การศึกษามุ่งสู่ประชาคมอาเซียน?
 

ผอ.กศน.อ.พิบูลย์รักษ์

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศวันนี้

อัตราราคาน้ำมันวันนี้