.:: อาเซียน (ASEAN) กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ::.

สช.เร่งทำแผนพัฒนาครูรองรับอาเซียน เน้นบูรณาการนโยบายของ รัฐ ศธ.และ ร.ร.เอกชนเข้าด้วยกัน

E-mail Print PDF

alt

  
       นายชาญวิทย์
ทับสุพรรณ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับทราบถึงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2556 ที่ สช.ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ทั้งสิ้น 36,000 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้ประมาณ 35,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 98 เป็นเงินรายหัวของนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ สช.จัดสรรให้กับโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศประมาณ 4,000 โรง ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ได้รับเงินในส่วนนี้ ประมาณ 2,300,000 คน อย่างไรก็ตาม เงินรายหัวที่เหลือจากส่วนนี้จะเป็นเงินสำหรับการพัฒนาครูเอกชนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
      
       “ที่ประชุมยังมอบหมายให้สช.ได้ทำแผนรองรับเรื่องการพัฒนาครูเอกชนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 และการศึกษานานาชาติให้ชัดเจน โดยจะต้องผนวกนโยบายเกี่ยวกับอาเซียนของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และภาคเอกชน บูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีตัวชี้วัดในการเรียนรู้เรื่องของอาเซียนได้อย่างชัดเจน เช่น ต้องพูดภาษาอาเซียนให้ได้ เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนจะต้องมีตัวชี้วัดอะไรที่บ่งบอกถึงความพร้อมจุดเน้นของอาเซียนให้สอดคล้องกับนโยบายของศธ.ด้วย” นายชาญวิทย์ กล่าว

 

แหล่งที่มา : ผู้จัดการออนไลน์


Last Updated on Wednesday, 26 December 2012 22:45
 

กศน.เตรียมเปิดห้องเรียน EP ต้อนรับประชาคมอาเซียน

E-mail Print PDF

alt

      นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กล่าวว่า ในปี 2556 ซึ่งเป็นปีแห่งการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิตนั้น สำนักงาน กศน.จะมีโครงการเพื่อพี่น้องประชาชนหลายโครงการ เช่น โครงการอิงลิชโปรแกรม (English Program : EP) ซึ่งผู้ที่มาเรียนกศน.จะต้องเรียนเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ เพราะจะแปลหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของการศึกษานอกระบบ ให้เป็นรูปแบบภาษาอังกฤษทั้งหมด ยกเว้นวิชาภาษาไทย รวมถึงการรับสมัครครูต่างชาติจังหวัดละ 1 คน มาสอนนักเรียน กศน.ด้วย และยังมีเป้าหมายเปิดห้องเรียนละ 1 จังหวัด ให้เป็นห้องเรียนอิงลิชโปรแกรม คือ เรียนกับครูต่างชาติโดยตรง และมีครูคนไทยอีก 1 คน เป็นครูประจำชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558

 

 

แหล่งที่มา : ผู้จัดการออนไลน


 


Page 7 of 20

ผู้บริหารจัดการระบบ

แบบสำรวจความคิดเห็น

การศึกษามุ่งสู่ประชาคมอาเซียน?
 

ผอ.กศน.อ.พิบูลย์รักษ์

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศวันนี้

อัตราราคาน้ำมันวันนี้