.:: อาเซียน (ASEAN) กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ::.

ตำรวจพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

E-mail Print PDF

alt

 
               วันที่
18 ธ.ค. 2555 พ.ต.อ.บัญชา เศรษฐกร ผกก.สภ.เมืองลำพูน  แจ้งว่าตำรวจภูธร จังหวัดลำพูน มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตามนโยบายของ สนง.ตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 5 หลังจากนี้การแจ้งเหตุจากทุกพื้นที่ใน จังหวัดลำพูนจะเข้าตรงไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191 ทั้งหมด และการรับแจ้งเหตุก็จะมีการเก็บข้อมูลและบันทึกเสียงเพื่อเก็บไว้ตรวจสอบ เชื่อว่าการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุได้เร็วขึ้นภายในไม่กี่นาที นอกจากนั้นยังช่วยลดปัญหาการโทรศัพท์เข้ามาก่อกวนได้อีกด้วย'
               สำหรับการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ของตำรวจภูธร จังหวัดลำพูน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อปกป้องคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนยินดีให้ความร่วมมือกับตำรวจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแบบใหม่นี้ ได้นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เช่นเดียวกับศูนย์ Call Center ของภาคเอกชน โดยระบบจะจัดการเสียงและข้อมูลแจ้งเหตุในรูปแบบดิจิตอล ส่งผ่านไปยังสถานีตำรวจที่เกิดเหตุ ทำให้ลดข้อผิดพลาดที่มีสาเหตุจากบุคคลและอุปกรณ์ ในการจดบันทึกเหตุและการประสานงานที่ไม่ชำนาญของเจ้าหน้าที่ สามารถสืบค้น รวบรวมข้อมูล ทั้งฐานข้อมูลบุคคล แผนผังสถานที่ในจังหวัดได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และที่สำคัญประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา
               นอกจากนี้แล้วการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เป็นสิ่งสำคัญที่ข้าราชการตำรวจทุกนายต้องมีความพร้อมทั้งด้านภาษา สามารถใช้ภาษาต่างประเทศกับประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้ เน้นสร้างความสัมพันธ์ ความมั่นคง และการพัฒนาทรัพยากรมุนษย์ ด้านแรงงานและผู้ประกอบการ ยกระดับให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ จากหน่วยระดับกองกำกับการ กองบังคับการ เรื่อยไปจนถึงระดับกองบัญชาการ เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทำให้งานด้านการต่างประเทศมีความสำคัญมากขึ้น ต้องปรับปรุงและพัฒนาเป็นภาพลักษณ์สากล ซึ่งทาง สนง.ตำรวจแห่งชาติ พร้อมที่จะเริ่มกันตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2556 เป็นต้นไป โดยให้ศึกษาการรวมตัวเป็นสหภาพยุโรป หรือ อียู เป็นต้นแบบ

 

 

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก


 

ครม. เห็นชอบร่างเอกสารวิสัยทัศน์ "อาเซียน - อินเดีย"

E-mail Print PDF

alt
 

     นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบต่อร่างเอกสารวิสัยทัศน์ของผู้นำอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Vision Statement) และหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก และให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองเอกสารวิสัยทัศน์ของผู้นำอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Vision Statement)

 

แหล่งที่มา : เดอะเนชั่น


 

 

 


Page 6 of 20

ผู้บริหารจัดการระบบ

แบบสำรวจความคิดเห็น

การศึกษามุ่งสู่ประชาคมอาเซียน?
 

ผอ.กศน.อ.พิบูลย์รักษ์

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศวันนี้

อัตราราคาน้ำมันวันนี้